Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2013

voyelle
0515 398e
Reposted frommyteatime myteatime viaautosennosc autosennosc
voyelle
5444 5464
Reposted fromIriss Iriss viatiramisu tiramisu
4991 f0ad
Reposted fromwestwood westwood vianicolaskim nicolaskim
voyelle
voyelle

May 15 2013

voyelle
4825 3475 500
by Kumi Yamashita
Reposted fromstargazing stargazing viaautosennosc autosennosc
voyelle
voyelle
voyelle
6518 087a 500
Awesome
Reposted fromSeventh Seventh viatiramisu tiramisu

April 30 2013

voyelle

April 29 2013

voyelle
3446 c367 500
Reposted fromsense sense viaautosennosc autosennosc
voyelle
Chcę mieć z tobą romans. Pod jednym warunkiem: na całe życie.
— Jerzy Alski "Za dużo miłości"
voyelle
7581 cf39
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viaautosennosc autosennosc
voyelle
Są takie noce
od innych łaskawsze,
kiedy się wolno wygłupić,
wolno powtarzać "nigdy" i "zawsze",
wolno słowami się upić
— Agnieszka Osiecka
Reposted frompiksele piksele viaautosennosc autosennosc

April 27 2013

voyelle
Ludziom zawsze się zdaje, że wiedzą całą prawdę.
— Jerome David Salinger, "Buszujący w zbożu"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viatypromantykaq typromantykaq

April 26 2013

voyelle
5717 8de8
Reposted fromwonskaball wonskaball viaMuppet Muppet
voyelle
Reposted fromdaydreams daydreams viaMuppet Muppet
voyelle
0007 3a43
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viaMuppet Muppet
voyelle
1391 01af
Reposted fromtwice twice viaMuppet Muppet
voyelle
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaMuppet Muppet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl